Pliki do pobrania

1. Sprawy dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Pobierz PDF)

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (Pobierz PDF)

Cennik opłat w zasobie geodezji i kartografii (Pobierz PDF)

 

2. Sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego danych ewidencji gruntów i budynków, numeracji nieruchomości oraz nazewnictwa ulic (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

 

3. Sprawy dotyczące uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  (Pobierz PDF)

Adresy branż ZUD  (Pobierz PDF)

Terminy narad koordynacyjnych (Pobierz PDF)

 

4. Sprawy dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz nadawania numeracji porządkowej nieruchomości

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

Wniosek o podział nieruchomości wykonywany niezależnie od ustaleń planu miejscowego
(Pobierz DOC)
(Pobierz PDF)

Wniosek o podział nieruchomości (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

Wniosek o ujawnienie podziału nieruchomości rolnej lub leśnej (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

 

5. Pliki dla geodetów

Arkusz danych ewidencyjnych budynku (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku (Pobierz DOC) (Pobierz PDF)

Zgłoszenie pracy geodezyjnej  (Pobierz PDF)

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych  (Pobierz PDF)

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów (Pobierz PDF)

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału nieruchomości (§ 6 ust. 4 i 5 rozp. podz. nier.) (Pobierz DOC)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (§ 38 ust. 1 rozp. ewid. gr. i bud.) (Pobierz DOC)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych (art. 39 ust. 3 pr. geod. i kart.) (Pobierz DOC)

Protokół przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi (art. 97 ust. 5 u.g.n. i § 7 rozp. podz. nier.) (Pobierz DOC)

Protokół wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków (art. 39 ust. 5 pr. geod. i kart. w zw. z § 14 ust. 2 i § 15  rozp. podz. nier.) (Pobierz DOC)

Protokół z czynności wznowienia znaków granicznych (art. 39 ust. 4 pr. geod. i kart.) (Pobierz DOC)

6. Inne

Wykaz ulic i placów miasta Świętochłowice (Pobierz XLS) (Pobierz PDF)